Maile transakcyjne WooCommerce

Jednym z ważniejszych punktów w działaniu sklepu jest informowanie klientów o statusie zamówienia. Aby Klient mógł kontrolować swoje zamówienie, konieczne jest zagwarantowanie bezproblemowej komunikacji. Najlepszym kanałem do tego celu pozostają wiadomości e-mail. Przy każdej zmianie statusu zamówienia, do Klienta zostaje wysłana odpowiednia wiadomość informująca o stanie złożonego zamówienia.

Ustawienia powiadomień mailowych w WooCommerce znajdują się w zakładce WooCommerce → Ustawienia → E-maile. Z tabeli dowiesz się jaki format ma określona wiadomość (Zwykły tekst, HTML, HTML + zwykły tekst) oraz kto jest jej odbiorcą. 

Maile WooCommerce dla klienta

Zamówienie wstrzymane – wiadomość jest wysyłana, gdy status zamówienia będzie ustawiony na Wstrzymane (oczekujące na płatność), np. przy płatnościach przelewem bankowym.

Zamówienie w trakcie realizacji – gdy status zamówienia zmieni się na W trakcie realizacji, czyli po zapłacie przez Klienta w bramce płatności lub po ręcznej zmianie statusu.

Zrealizowane zamówienie – mail jest wysyłany, gdy status zamówienia zostanie zmieniony na Zrealizowane.

Zamówienie zwrócone – gdy zmienisz status zamówienia na Zwrócone, do Klienta zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie.

Notka dla klienta – gdy dodasz notatkę do zamówienia, Klient dostanie wiadomość z jej treścią.

Resetuj hasło – mail wysyłany, gdy Klient poprosi o reset hasła.

Nowe konto – mail wysyłany, gdy Klient zarejestruje się w sklepie WooCommerce.

Maile WooCommerce dla administratora

Nowe zamówienie – wiadomość wysyłana po złożeniu zamówienia i poprawnie zakończonej płatności za zamówienie. 

Zamówienie anulowane – wiadomość wysłana gdy status zamówienia został zmieniony na Anulowane. Może się to zdarzyć jeśli zamówienie miało status wstrzymane lub w trakcie realizacji i np. został przekroczony czas na płatność.

Nieudane zamówienie – mail wysyłany gdy płatność za zamówienie się nie powiedzie i zamówienie zmieni status na nieudane.

Klikając wybrane powiadomienie w tabeli przejdziesz do konfiguracji poszczególnych wiadomości. Dostępne są następujące ustawienia:

Włącz/Wyłacz – możesz zdecydować czy aktywować wybrane powiadomienie mailowe.

Odbiorcy – zdecyduj, na jakie adresy mail mają dochodzić dane wiadomości. Możesz dodać wielu odbiorców stawiając przecinek po każdym adresie mail.

Temat – tutaj prezentowany jest tytuł maila. 

Nagłówek wiadomości e-mail – zmień nagłówek maila albo pozostaw domyślny. 

Dodatkowa treść – tutaj możesz wpisać tekst, który pojawi się poniżej głównej treści e-maila.

Typ wiadomości e-maila – zdecyduj jak format ma mieć email: tekstowy, HTML czy HTML + tekstowy.

Szablon HTML – jeśli chcesz edytować szablon danej wiadomości, możesz to zrobić kopiując i nadpisując obecnie istniejący.

Pod tabelą powiadomień e-mail znajdują się ogólne opcje, które dotyczą wszystkich powyższych wiadomości.

Opcje nadawcy wiadomości e-maili

Nazwa nadawcy – ta opcja pozwala wybrać, jaka nazwa nadawcy będzie widoczna w skrzynce mailowej. 

Adres e-mail "od" –  zdecyduj o tym, z jakiego adresu będą wysyłane maile do Klientów sklepu WooCommerce.

Szablon wiadomości e-mail

Obrazek w nagłówku – tutaj możesz dodać obrazek, który będzie wyświetlał się w mailu tuż nad jego nagłówkiem. 

Tekst stopki – tekst, który będzie pojawiać się w stopce maila.

Podstawowy kolor, Kolor tła, Kolor witryny, Kolor tekstu w treści – te opcje dają możliwość zmiany domyślnych kolorów widocznych w wiadomości.


Potrzebujesz wsparcia?

Masz pomysł na projekt? Potrzebujesz pomocy? Jestem otwarty na współpracę, chętnie zajmę się Twoją stroną lub sklepem WordPress. Napisz do mnie i razem znajdźmy rozwiązanie!

Wyślij wiadomość


Maile nie przychodzą do Klientów?

Może się zdarzyć, że Twoi klienci nie będą otrzymywać maili z potwierdzeniem zamówienia czy wiadomości z formularza kontaktowego. Istnieje kilka możliwych przyczyn tego problemu. Niektóre są łatwe do rozwiązania, a inne potrzebują kilka kroków aby strona zaczęła poprawnie wysyłać wiadomości.

Najczęstsze problemy z mailami w WooCommerce 

1. Zła konfiguracja wiadomości e-mail WooCommerce.

2. Twoje maile trafiają do folderu Spam.

3. Brak ustawień SMTP.

Konfiguracja maili WooCommerce

Przejdź do listę wszystkich wiadomości mail z powiadomieniami (WooCommerce → Ustawienia → E-mail). Wybierz powiadomienie, z którym masz problemy. Najpierw sprawdź czy dany mail jest włączony. Następnie sprawdź adres e-mail odbiorcy i upewnij się, że jest wpisany poprawnie. Zapisz zmiany i sprawdź czy problem został rozwiązany.

Maile trafiają do Spamu

Jeśli Twoje maile WooCommerce są wrzucane do Spamu, to jest też duża szansa, że adres IP Twojego hostingu współdzielonego znajduje się na czarnej liście. Aby rozwiązać ten problem, konieczny jest kontakt z usługodawcą hostingowym.

Ustawienia SMTP

Jeśli po przejściu wcześniejszych kroków i nadal są problemy z wiadomościami e-mail WooCommerce, prawdopodobnie problemem jest serwer pocztowy na hostingu. Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest użycie wtyczki SMTP. 


Zarządzanie zamówieniami WooCommerce

Zamówienia w WooCommerce są tworzone, gdy klient przejdzie przez cały proces składania zamówienia. Panel do zarządzania zamówieniami jest widoczny tylko dla użytkowników z nadanymi uprawnieniami administratora oraz kierowników sklepu. Każde zamówienie WooCommerce otrzymuje unikalny numer / identyfikator zamówienia, po którym później łatwiej możesz je odszukać. Identyfikatory zamówień w WooCommerce nie są sekwencyjne, ponieważ używają domyślnego podejścia do identyfikatorów WordPressa.

Statusy zamówień WooCommerce

Każde zamówienie w sklepie ma swój status. Statusy zamówień wskazują, jak daleko jest ono w realizacji, zaczynając od „Oczekujące na płatność”, a kończąc na „Zrealizowane”. Poniżej wypisałem listę dostępnych statusów zamówień w WooCommerce:

 • Oczekujące na płatność – zamówienie otrzymane, ale płatność nie została zainicjowana. 
 • Nieudane – płatność nie powiodła się lub została odrzucona. Pamiętaj, że ten status może nie pojawić się od razu i zamiast tego będzie wyświetlany jako Oczekujące na płatność do czasu weryfikacji. 
 • W trakcie realizacji – płatność została zaksięgowana, a stan magazynowy zmniejszony; zamówienie oczekuje na realizację. Wszystkie zamówienia na produkty wymagają przetworzenia, z wyjątkiem tych, które zawierają produkty wirtualne i do pobrania. 
 • Zrealizowane – zamówienie zostało zrealizowane i wysłane.
 • Wstrzymane (oczekujące na płatność) – stan magazynowy został zmniejszony, ale musisz potwierdzić płatność. 
 • Anulowane – anulowane przez administratora lub klienta – stany magazynowe zostały zwiększone. 
 • Zwrócone – środki zostały zwrócone. 

Wyświetlanie i zamówień w WooCommerce

Kiedy w sklepie pojawiają się pierwsze sprzedaże, strona zarządzania zamówieniami zaczyna się zapełniać. Obsługa zamówień znajduje się w zakładce: WooCommerce > Zamówienia. Każdy wiersz zawiera kilka szczegółów złożonego zamówienia. Niektóre są tam domyślnie, inne można dodać ręcznie według potrzeb. 

Oto dostępne opcje: numer zamówienia i dane klienta, data zakupu, status zamówienia, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, suma zakupów i akcje.

Aby zmienić wyświetlane informacje należy użyć zakładki Opcje ekranu znajdującej się w górnym prawym rogu ekranu. Dzięki temu można dostosować stronę z zamówieniami do własnych potrzeb. Więcej na temat opcji ekranu i panelu administracyjnego WordPress dowiesz się w tym wpisie.

Filtrowanie zamówień

Zamówienia WooCommerce możesz filtrować według daty (miesiąc / rok) lub według zarejestrowanego klienta. Możesz uszeregować zamówienia rosnąco lub malejąco według numeru zamówienia, daty lub sumy, klikając nagłówek danej kolumny. Zwróć uwagę, że kolumna „Suma” nie uwzględnia kwoty zwrotu. Kliknij numer zamówienia i nazwę klienta, aby wyświetlić stronę pojedynczego zamówienia, na której możesz edytować szczegóły zamówienia, aktualizować status, a także dodawać uwagi i wysyłać notatki do klientów. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz poniżej w sekcji Przeglądanie i edycja pojedynczych zamówień.


Potrzebujesz wsparcia?

Masz pomysł na projekt? Potrzebujesz pomocy? Jestem otwarty na współpracę, chętnie zajmę się Twoją stroną lub sklepem WordPress. Napisz do mnie i razem znajdźmy rozwiązanie!

Wyślij wiadomość


Przeglądanie i edycja zamówień WooCommerce

Na stronie pojedynczego zamówienia możesz nie tylko przeglądać wszystkie dane klienta i informacje o zamówieniu, ale także je edytować i aktualizować. Z tego poziomu możesz zmień status zamówienia, edytować pozycje zamówienia (modyfikuj produkt, ceny i podatki), zmniejszać, a także przywróć stan magazynowy. Dodatkowo możesz wysłać szczegóły zamówienia pocztą e-mail do klienta (przydatne przy ręcznym tworzeniu zamówienia) lub odnowić uprawnienia do pobierania plików. WooCommerce daje możliwość zastosowania kuponów do złożonych zamówień, możesz też usunąć kupon z zamówienia (uwaga: aby zmodyfikowane kupony miały wpływ na cenę, zamówienie musi być niezapłacone). 

Szczegóły zamówienia 

Panel Szczegóły zamówienia, umożliwia wyświetlenie następujących informacji:

 • Numer zamówienia 
 • Szczegóły płatności 
 • Data i godzina zamówienia 
 • Status zamówienia 
 • Szczegóły klienta: 
  • Nazwa użytkownika i adres e-mail, wraz z linkiem umożliwiającym wyświetlenie jego profilu i innych zakupów, które klient mógł mieć w przeszłości 
  • Szczegóły płatności 
  • Szczegóły dostawy

Większość szczegółów w tej sekcji można zaktualizować lub zmienić. Aby zmienić datę i godzinę, użyj rozwijanego selektora daty i czasu. Aby zmienić status, wybierz odpowiedni status z rozwijanej listy rozwijanej. W sekcji Płatność i Wysyłka można zmienić kilka innych szczegółów. W tym celu wybierz ikonę ołówka obok każdego z nich.

Pozycje zamówienia

Kolejnym panelem na stronie zamówienia jest panel Pozycje zamówienia. Zawiera informacje o zakupionych produktach, szczegóły wysyłki oraz podsumowanie zamówienia.

Każdy wiersz w panelu zawiera:

 • Obraz produktu
 • Nazwa produktu
 • Koszt pojedynczego produktu
 • Ilość
 • Suma (koszt x ilość, z uwzględnieniem rabatów)
 • Podatki

Poniżej wyświetlane są szczegóły wysyłki. Obejmuje to:

 • Sposób wysyłki
 • Produkty podzielone na przesyłki
 • Całkowity koszt
 • Podatki

Ostatnia sekcja zawiera przegląd kosztów zamówienia. Ta sekcja ulegnie zmianie, jeśli zamówienie zostanie zwrócone. Domyślnie zawiera:

 • Suma częściowa pozycji – koszt bez podatku
 • Kupony – kwota potrącona z tytułu wykorzystania kuponów; użyte kupony są wyświetlane po lewej stronie tej sekcji
 • Koszt wysyłki zamówienia
 • Podatki – wysokość podatków za całe zamówienie
 • Suma zamówienia – suma powyższych kosztów

Poniżej linii, przegląd płatności i ewentualne opłaty pobierane przez bramki płatnicze.


Jak dodawać wpisy w WordPressie – Edytor treści Gutenberg

Po długiej drodze tworzenia koncepcji, instalacji i konfiguracji bloga, przyszedł czas na dodanie wpisu. Jak dodać wpis na WordPressie i go opublikować?

jak dodawać wpisy w WordPressie

Jak dodać wpis w WordPressie

Dodawanie wpisów w WordPressie jest podstawową umiejętnością posiadacza strony na tym CMSie. W panelu administracyjnym WordPressa (po lewej stronie), wybierz zakładkę Wpisy. Aby dodać wpis i zacząć pisanie, użyj przycisku Dodaj nowy. Przeszedłeś teraz do edytora wpisów. W każdym wpisie na WordPressie musisz uzupełnić następujące pola: Tytuł, Kategorie, Tagi, Obrazek wyróżniający. Wszystkie te elementy dodajesz w pasku bocznym po prawej stronie ekranu. Całą treść wpisu, linki czy zdjęcia dodajesz przy użyciu Edytora Gutenberg. Na końcu klikasz Opublikuj i Twój wpis jest już widoczny na Twojej stronie WordPress.

Każdy post ma zajawkę, czyli krótkie streszczenie wpisu widoczne na głównej stronie bloga zaraz pod tytułem postu. Dodaje się ją w oknie Zajawka podczas edycji wpisu.


Potrzebujesz wsparcia?

Masz pomysł na projekt? Potrzebujesz pomocy? Jestem otwarty na współpracę, chętnie zajmę się Twoją stroną lub sklepem WordPress. Napisz do mnie i razem znajdźmy rozwiązanie!

Wyślij wiadomość


Nowy edytor treści WordPress - Gutenberg

W WordPressie 5.0 zadebiutował nowy edytor treści – Gutenberg. Edytor WordPress Gutenberg to zupełnie nowy sposób publikowania. Może być używany do tworzenia stron i wpisów oraz do łatwego kontrolowania ich układu.

Przenoś, edytuj i dostosuj każdy blok, a wszystkie zmiany edytor wyświetli  tak, jak będą wyglądać w Twojej witrynie, oszczędzając czas, który wcześniej spędzało się na podglądaniu i sprawdzaniu zawartości przed kliknięciem przycisku Publikuj.

Bloki Gutenberg WordPress

Bloki Gutenberg

Edytor Gutenberg wykorzystuje bloki w tworzeniu treści: zamienia pojedynczy wpis w kolekcję prostych elementów o wyraźnej, łatwej do modyfikacji hierarchii i strukturze.

Bloki umożliwiają szybkie dodawanie i dostosowywanie wielu elementów multimedialnych i wizualnych, które wcześniej wymagały niestandardowego kodu HTML i osadzania.

Dodawanie bloków

W bibliotece bloków dostępnych do wyboru jest wiele rodzajów bloków, które są uporządkowane według kategorii i rodzaju użycia. Możesz edytować i przenosić każdy blok niezależnie od innych bloków, a poszczególne bloki mają własne ustawienia formatowania, co zapewnia jeszcze większą kontrolę nad układem i wyglądem.

Konfiguracja bloków

Każdy z bloków ma własne ustawienia formatowania treści. Aby je znaleźć, kliknij w blok. Spowoduje to wyświetlenie paska narzędzi nad blokiem oraz na prawym pasku bocznym.

Ustawienia na górze bloku to zazwyczaj opcje formatowania, a pierwsza ikona to opcja zmiany typu bloku (1 na poniższym zrzucie ekranu).

Na pasku bocznym możesz przełączać między ustawieniami zaznaczonego bloku (2 na zrzucie ekranu), a ustawieniami dla całego wpisu (3 na zrzucie ekranu).

edytor treści gutenberg

Ustawienia dokumentu pozwalają na dodawanie kategorii oraz tagów, wybrać obrazek wyróżniający, zmieniać status wpisu i wiele więcej.

Usuwanie bloków

W celu usunięcia bloku, wybierz go i kliknij ikonę trzech kropek tuż nad nim. Wśród ustawień znajdziesz opcję usunięcia tego bloku.


Panel administracyjny Wordpress

Najczęściej odwiedzaną podstroną jest Kokpit, czyli strona główna panelu WordPress, którą widzimy po każdym zalogowaniu. W tym poradniku opowiem jak się zalogować do panelu administracyjnego WordPress oraz opiszę wszystkie opcje i funkcje znajdujące się po zalogowaniu do Twojej strony WordPress. Z tego wpisu dowiesz się także jak dodawać i edytować menu widoczne na Twojej stronie.

Panel administracyjny WordPress krok po kroku

 1. Jak zalogować się do WordPressa?
 2. Kokpit, czyli panel użytkownika
 3. Panel administracyjny WordPress
 4. Menu główne
 5. Jak edytować menu w WordPressie
Logowanie WordPress

Jak zalogować się do WordPressa

Aby zalogować się do panelu WordPressa, należy wpisać w wyszukiwarkę https://twojawitryna.pl/wp-admin. Zostanie wtedy wyświetlone okno logowania, gdzie wpisując nazwę użytkownika i hasło zalogujesz się do kokpitu. Jeżeli nie pamiętasz lub zgubiłeś hasło, możesz je zresetować, klikając w link Nie pamiętam hasła.

Panel administracyjny WordPress

Kokpit, czyli panel użytkownika

Po każdym zalogowaniu pierwszą stroną jaką widzimy jest Kokpit, czyli strona główna panelu administracyjnego. Są tam umieszczone widgety, które wyświetlają treści i statystyki strony. Możesz je włączać, wyłączać oraz zmieniać ich położenie przy pomocy menu Opcje ekranu.

WordPress ma sześć domyślnych widgetów:

 • Powitanie – zawiera odnośniki do najważniejszych sekcji panelu administracyjnego oraz oficjalnej dokumentacji WordPressa. Podpowiada także pierwsze kroki, które powinieneś wykonać po instalacji WordPressa.
 • Szybki szkic – widget pozwalający na stworzenie nowego szkicu wpisu.
 • Stan witryny – pokazuje krytyczne informacje na temat konfiguracji WordPressa i innych elementów, które wymagają Twojej uwagi.
 • W skrócie – podsumowanie treści znajdujących się na naszej stronie (liczba wpisów, stron i komentarzy itp.) oraz aktywny motyw.
 • Aktywność – ostatnio opublikowane wpisy oraz lista najnowszych komentarzy.
 • Wydarzenia i nowości – wpisy z kilkunastu anglojęzycznych blogów poświęconych WordPressowi, a także z oficjalnego bloga, oraz nadchodzące wydarzenia związane ze światem WordPressa.

Panel administracyjny WordPress

Panel administracyjny WordPress zawiera kilka stałych elementów, które znacznie ułatwiają i przyspieszają prace na stronie.

Pasek Narzędzi WordPress

Pasek narzędzi

 • Ikona domu z nazwą strony – przenosi na stronę główną, gdzie możesz zobaczyć, jak Twoja strona WordPress będzie się wyświetlała użytkownikom.
 • Aktualizacje – ilość dostępnych aktualizacji wtyczek czy motywu.
 • Komentarze – skrót do sekcji komentarzy.
 • Dodaj – szybkie dodawanie np. Wpisu, Strony czy pliku do Biblioteki mediów.
 • Zobacz wpis/stronę – opcja widoczna jedynie, gdy jesteś w trakcie edycji Wpisy lub Strony, pozwala podejrzeć wprowadzone zmiany.
Opcje ekranu WordPress

Opcje ekranu

Rozwijana zakładka pozwalająca dostosować wyświetlanie modułów w kokpicie. Znajdują się na niej wszystkie elementy, które mogą być wyświetlane na aktualnie otwartej zakładce panelu. W zależności od zakładki będą tam widoczne inne moduły, np. w Kokpicie – wszystkie dostępne widgety, w zakładce Wpisy – wszystkie możliwe do włączenia kolumny, a podczas edycji Menu znajdziesz tam typy elementów do dodania w menu (np. z kategorie, tagi czy bezpośrednie odnośniki).

Pomoc WordPress

Pomoc

Zakładka zawierająca pomocne materiały. Nie jest ona zbyt rozbudowana, ale dla początkujących użytkowników zawarte w niej wskazówki mogą okazać się przydatne.

Menu główne WordPress

Menu główne

Menu główne to pionowy panel po lewej stronie ekranu. Znajdują się tam zakładki, które przenoszą do odpowiednich zakładek umożliwiających edycję WordPressa:

 • Kokpit – zawiera najważniejsze informacje o Twoim WordPressie i dostępnych aktualizacjach.
 • Wpisy – zakładka, gdzie zarządzasz wszystkimi wpisami, możesz tworzyć nowe oraz dodawać do nich Kategorie czy Tagi.
 • Media – miejsce przechowywania wszystkich dodanych zdjęć i plików. Możliwa jest także edycja tych już wgranych.
 • Strony – pozwala dodawać i przeglądać podstrony.
 • Komentarze – tu widoczne są wszystkie komentarze z Twojej strony oraz opcje ich moderacji.
 • Wygląd – miejsce zarządzania Motywami, Widgetami oraz Menu. Panel Dostosuj pozwala na personalizację oraz zmianę wyglądu strony zgodnie z możliwościami motywu.
 • Wtyczki – zakładka pozwalająca poszerzyć funkcjonalność WordPressa. Dodawaj nowe wtyczki, wyszukując je w repozytorium WordPressa lub przesyłaj pliki wtyczki bezpośrednio z komputera.
 • Użytkownicy – zakładka, w której możesz tworzyć lub edytować konta użytkowników.
 • Narzędzia – sekcja, która pozwala na eksport i import treści na stronę.
 • Ustawienia – wszystkie najważniejsze ustawienia WordPressa. Zmienisz tu tytuł i opis bloga oraz język panelu. Czytanie to ustawienia strony głównej strony i stron bloga, Dyskusja odpowiada za konfigurację komentarzy, a Bezpośrednie odnośniki zarządzają formą i wyglądem adresów w przeglądarce.

Jak edytować menu w WordPressie

Gdy już mamy stworzone strony, kategorie lub wpisy – czyli to co chcemy, aby pojawiło się w menu naszej strony. Następnie w panelu administracyjnym WordPress przechodzimy do zakładki Wygląd a w niej do sekcji Menu.

Budowa nowego menu WordPress

Nowe menu tworzy się za pomocą opcji Utwórz nowe menu. Wpisujemy unikalną nazwę menu i zapisujemy przyciskiem Utwórz menu.

W lewej kolumnie znajdują się wszystkie elementy, które możemy dodać do menu: strony, wpisy kategorie, odnośniki itp. To jakie elementy będą dostępne, zależy od szablonu czy wtyczek jakie obecnie mamy zainstalowane. Interesujące nas elementy wybieramy poprzez zaznaczenie checkboxa, a następnie guzika Dodaj do menu.

Można zbudować kilka różnych spersonalizowanych nawigacji, wyświetlanych w różnych miejscach strony czy sklepu. Kolejność elementów w menu zmieniamy na zasadzie przeciągania i upuszczania tworząc odpowiednią hierarchię elementów. Po dodaniu elementu do menu, można edytować jego Etykietę nawigacji, Atrybut tytułu czy dodać dodatkową klasę CSS. Jeżeli chcemy usunąć dany element trzeba klikać w niego i kliknąć Usuń. Na koniec zapisujemy nasze nowe menu.

Edycja istniejącego menu

Gdy chcemy edytować wcześniej stworzone menu, wybieramy interesujące nas menu z rozwijanej listy: "Wybierz menu do edycji”. Następnie postępujemy podobnie jak przy tworzeniu nowego menu. Po wprowadzeniu wszystkich zmian zapisujemy je.


Motyw WordPress – instalacja i konfiguracja

Co to jest motyw WordPress?

Wygląd strony WordPress jest w dużym stopniu zależny od motywu WordPress. Szablon dba o prawidłowe wyświetlanie się treści. Wykorzystywanie motywów WordPress pozwala na podążanie za panującymi trendami w projektowaniu stron internetowych i ułatwia dodawanie nowych treści. Domyślnie, po instalacji WordPressa, mamy do dyspozycji kilka podstawowych motywów. Aby przejść do galerii zainstalowanych motywów, wybierz Wygląd > Motywy na pasku administracyjnym WordPressa.

Gotowe darmowe motywy WordPress ograniczają zmiany w strukturze strony. Szablony ograniczają nas do zmian zdjęć, tekstów i opcji dostarczonych przez szablon. Ingerencja w strukturę strony (np. zmiany położenia menu, itd). mogą być nie do wdrożenia.

Jak zainstalować motyw WordPress?

Jeśli żaden z domyślnych motywów Ci nie odpowiada, możesz zainstalować inny wybrany przez siebie. Aby dodać nowy motyw, kliknij przycisk Dodaj znajdujący się obok tytułu strony. Zostanie otwarta wyszukiwarka darmowych motywów WordPress. Dostępne są tam filtry ułatwiające znalezienie odpowiedniego szablonu. Każdy z nich posiada opis oraz demo prezentujące wygląd i działanie strony z danym szablonem. Motywy możesz także znaleźć na stronie WordPress.org. Możesz sortować listę według Wyróżnionych, Popularnych, Ostatnio modyfikowanych i Ulubionych motywów.

Jeśli posiadasz pobrane pliki motywu, możesz je wgrać używając przycisku Wyślij motyw na serwer, dostępnego na stronie pokazującej wszystkie motywy.

Po zainstalowaniu motywu konieczne jest jego aktywowanie. Aby aktywować wybrany motyw WordPress, wybierz jeden z nich, a następnie kliknij przycisk Włącz.

Konfiguracja szablonu WordPress

Po zainstalowaniu i aktywowaniu szablonu, przyszedł czas na jego konfigurację i dostosowanie do własnych potrzeb. Większość darmowych motywów swoje opcje ma w sekcji Wygląd > Dostosuj. Po wejściu w tą zakładkę, w lewej części okna, znajdziesz zestaw opcji i ustawień, których zmianę obsługuje Twój motyw WordPress. Wprowadzanie zmian i personalizacji jest bardzo intuicyjne, pamiętaj tylko, żeby zapisać zmiany używając niebieskiego przycisku Opublikuj. Kiedy przejdziesz na stronę główną, powinieneś zobaczyć ją już w nowej odsłonie.

Część z motywów posiada swój własny panel ustawień zwany Theme Options. Działa on podobnie co konfiguracja w oknie Dostosuj, zawierając wszystkie dostępne style i opcje do zmiany. Po zmianach wystarczy zapisać i cieszyć się nowym wyglądem strony czy sklepu WordPress.


Potrzebujesz wsparcia?

Masz pomysł na projekt? Potrzebujesz pomocy? Jestem otwarty na współpracę, chętnie zajmę się Twoją stroną lub sklepem WordPress. Napisz do mnie i razem znajdźmy rozwiązanie!

Wyślij wiadomość


Darmowe szablony WordPress

W przypadku wybrania darmowego szablonu Wordpress będzie to motyw całkowicie bezpłatny, albo taki, posiadający ograniczoną funkcjonalność, która może zostać odblokowana po zakupie wersji płatnej. Bez względu na to, takie szablony pozwalają zbudować podstawową stronę WordPress bez dodatkowych kosztów i krótkim czasie.

Darmowe szablony WordPress są doskonałą alternatywą dla początkujących firm lub blogerów. Na ich niekorzyść przemawia brak lub ograniczony support producenta, uboga ilość funkcji, sposób zarządzania szablonem, brak dodatkowych wtyczek, czy też powolny rozwój szablonu. Na korzyść – cena i dostępność, a nie rzadko także prostota. A więc gdzie szukać darmowe szablony WordPress?

Płatne motywy WordPress

Pomimo wielu świetnych motywów dostępnych w darmowym repozytorium WordPressa, jest także opcja zakupu płatnego motywu WordPress wraz z pewnością wsparcia technicznego. Niektóre z nich mogą wymagać płatności za dostęp, inne są stronami bazującymi na członkostwie albo udostępniają motywy za darmo, ale pobierają opłaty za wsparcie techniczne. Za każdym z nich stoją ludzie którzy wspierają oprogramowanie Open Source, WordPressa i jego licencję GPL. Płatne motywy charakteryzują się większą swobodą edycji i większym wyborem gotowych styli dla treści i elementów strony WordPress. Dzięki temu w łatwy sposób możesz dostosować stronę do własnych potrzeb i wymagań. Taki motyw jest częściej aktualizowany przez co szybciej dostaje wsparcie dla najnowszych wersji wtyczek i WordPressa. Regularne aktualizacje systemu WordPress oraz jego wtyczek pomaga w zachowaniu bezpieczeństwa.

Najlepszą stroną do znalezienia odpowiedniego motywu jest Theme Forest. Posiada ona w swojej bibliotece ponad 50 000 motywów i szablonów WordPress. Koszt zakupu motywu WordPress wraz z rocznym wsparciem technicznym to około 50-70 USD (około 230 zł).


WPBakery Page Builder – podstawy

WPBakery Page Builder to wtyczka, która pomoże Ci zarządzać zawartością na stronach WordPress i szybko tworzyć wspaniałe układy. W dzisiejszych czasach wiele stron internetowych ma skomplikowane układy z kolumnami, zakładkami, sliderami itp.

Dzięki WPBakery Page Builder tworzenie takich układów jest bardzo proste. Wideo samouczki do tworzenia stron przy użyciu WPBakery Page Builder poprowadzą Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć, aby stworzyć i edytować stronę. Przekonasz się, jak łatwo można tworzyć layouty i zarządzać nimi na Twojej stronie WordPress.

https://www.youtube.com/watch?v=MXQKH66M3Wk

Podstawy interfejsu

Naucz się podstawowych funkcji WPBakery Page Builder, aby szybko i łatwo zacząć tworzenie stron WordPress.

https://www.youtube.com/watch?v=wu_tnC1EBL4&feature=emb_imp_woyt

Wiersze i kolumny

Dowiedz się jak utworzyć wiersz i podzielić go na kolumny za pomocą WPBakery Page Builder.

https://www.youtube.com/watch?v=pwhouHp-cKk

Duplikowanie elementów

Kopiuj elementy, a nawet całe wiersze przy użyciu composera WPBakery, aby przyspieszyć pracę nad Twoją stroną WordPress.

https://www.youtube.com/watch?v=cD3k5TqOdZI

Dodawanie i edycja tesktu

Dodawaj i edytuj treści za pomocą edytora tekstu.

https://www.youtube.com/watch?v=cE7HiHcyUg0&t=3s

Dodawanie i edycja zdjęć

Dodawaj zdjęcia, edytuj ich rozmiar lub dodaj animację CSS za pomocą wtyczki WPBakery dla WordPress.

https://www.youtube.com/watch?v=OoJF2jSKhVo

Design Options

Naucz się, jak zmieniać odstępy, marginesy, dodawać obramowania i style tła używając WPBakery Page Builder, w zakładce Design Options.

https://www.youtube.com/watch?v=aU3f2-Sgzto

Szerokość wiersza

Utwórz wiersz o pełnej szerokości. Rozciągnij tło wiersza i / lub treść strony WordPress.

https://www.youtube.com/watch?v=qxLcAUzn2Z0

Wewnętrzne wiersze

Wstawiaj wewnętrzne wiersze, aby stworzyć zaawansowane układy z dodatkowymi opcjami projektowania.

https://www.youtube.com/watch?v=_Xz1XkRMsIs

Dodawanie kolumn o równej wysokości

Stwórz prosty i szybki układ, dodając kolumny o tej samej wysokości z dostosowaną pozycją treści.

Dokumentacja WPBakery Page Builder

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz pomocy, zajrzyj do pełnej dokumentacji wtyczki WPBakery Page Builder lub napisz do mnie wiadomość, a na pewno znajdziemy rozwiązanie.


Kupony rabatowe w WooCommerce

Kupony rabatowe WooCommerce umożliwiają tworzenie promocji dla klientów, bez konieczności obniżania ceny produktów.

Domyślnie w WooCommerce, kupony są wyłączone. Można je natomiast w łatwy sposób włączyć w ustawieniach, WooCommerce › Ustawienia › Ustawienia główne i następnie włącz używanie kuponów.

W ostatniej wersji WooCommerce (WooCommerce 4.5), zakładkę z kuponami przeniesiono do nowej sekcji Marketing. Po wejściu w zakładkę mamy widok wszystkich kuponów oraz sekcję z artykułami pomagającymi zrozumienie działania kuponów WooCommerce. Firma w ten sposób upraszcza ustawienia sklepu, dzięki czemu więcej ludzi będzie mogło trafić do nowych funkcji platformy WooCommerce.

Po włączeniu opcji kuponów, możesz dodać pierwszy kupon. Aby to zrobić, przejdź do menu WooCommerce › Kupony › Dodaj kupon.

kupony rabatowe

Kod kuponu – jest to kod, który klienci będą wpisywać podczas składania zamówienia.

Wygeneruj kod kuponu – pozwala stworzyć losowy kod kuponu rabatowego.

Opis – jest on widoczny tylko dla Ciebie. Może być przydatny przy większej ilości kuponów, pozwalając rozróżnić je od siebie i przypominając czego dotyczył dany kupon.


Potrzebujesz wsparcia?

Masz pomysł na projekt? Potrzebujesz pomocy? Jestem otwarty na współpracę, chętnie zajmę się Twoją stroną lub sklepem WordPress. Napisz do mnie i razem znajdźmy rozwiązanie!

Wyślij wiadomość


kupony rabatowe woocommerce

Ustawienia główne

Typ rabatu

 • Procentowy rabat – rabat obliczany na podstawie wartości koszyka.
 • Kwotowy rabat na koszyk – stały rabat odliczany od całej kwoty koszyka.
 • Kwotowy rabat na produkt – rabat tylko na wybrany produkt.

Wartość kuponu – wpisz jaką kwotę lub procent dany kupon ma odejmować od kwoty zamówienia.

Zezwól na darmową wysyłkę – zaznacz, gdy chcesz aby kupon umożliwiał wybranie darmowej wysyłki zamówienia. Aby ta opcja zadziałała musisz także w ustawieniach wysyłek, włączyć darmową wysyłkę i ustawić aby wymagała kuponu na darmową wysyłkę.

Data wygaśnięcia kuponu – wybierz kiedy kupon ma przestać działać.

kupony rabatowe woocommerce

Ograniczenia użytkowania

Ta zakładka pozwala ustawić wszelkie ograniczenia tworzonego kuponu rabatowego w WooCommerce. Konfiguracja tej zakładki jest opcjonalna.

Minimalna kwota zakupu – wpisz jaka ma być najmniejsza kwota w koszyku, aby kupon zadziałał.

Maksymalna kwota zakupu – wpisz, jaka ma być maksymalna suma zamówienia pozwalająca na użycie kuponu.

Do pojedynczego użytku – zaznacz, gdy chcesz aby kuponu nie można było użyć w połączeniu z innymi kodami rabatowymi.

Wyklucz produkty z promocji – zaznacz tę opcje, aby kupon nie łączył się z innymi promocjami w sklepie.

Produkty – ustal, które produkty będą podlegały rabatowi.

Wyklucz produkty – wybierz produkty wyłączone z obniżki.

Kategorie produktów – wybierz kategorie produktów, na które kupon będzie obowiązywał.

Wyklucz kategorie – podaj kategorie, na które nie będzie można użyć kodu rabatowego.

Dozwolone e-maile – wpisz adresy mailowe, których posiadacze będą mogli używać kuponu. Przy wpisywaniu kilku e-maili, rozdziel je przecinkiem.

kupony rabatowe woocommerce

Limity wykorzystania

W tej sekcji możesz ustawić ile razy dany kupon może być wykorzystany przez użytkowników.

Limit wykorzystania na kupon – wpisz, ile razy dany kupon może być użyty przed straceniem ważności.

Limit wykorzystania na użytkownika – określ, ile razy dany klient może użyć kupon.

Po ustawieniu wszystkich opcji, wystarczy kliknąć Opublikuj a następnie rozesłać i poinformować klientów o działającym kuponie rabatowym.


Jak ustawić opcje wysyłki w WooCommerce

Po dodaniu produktów do sklepu (przejdź tutaj, aby dowiedzieć się jak to robić), trzeba umożliwić klientom wybranie sposobu dostawy podczas zakupów. Poprawne ustawienie opcji wysyłki w WooCommerce jest kluczowe dla działania sklepu. Dzięki temu Twoi klienci będą mogli w łatwy sposób obliczyć koszty dostawy, a Twój sklep automatycznie będzie obliczał odpowiednią cenę za wysyłkę zakupów. W tym poradniku dowiesz się co umożliwia WooCommerce oraz jak skonfigurować wysyłki w WooCommerce.

Aby przejść do ustawień wysyłki, wybierz WooCommerce › Ustawienia › Wysyłka.

Wysyłki WooCommerce krok po kroku

 1. Strefy wysyłki
 2. Jak skonfigurować metody wysyłki
 3. Opcje wysyłki, ogólne ustawienia
 4. Jak ustawić klasy wysyłkowe
strefy wysyłki WooCommerce

Strefy wysyłki

Aby móc zacząć wysyłać swoje produkty, najpierw musimy ustawić odpowiednie strefy wysyłki. Strefa wysyłki jest to kraj lub grupa regionów, do których są przypisane metody i stawki wysyłki. Aby dodać nową strefę kliknij przycisk Dodaj strefę wysyłki.

Nazwa strefy – wpisz nazwę strefy. Jest to nazwa tylko do Twojej informacji, nie będzie widoczna dla klientów.

Regiony stref – podaj nazwy krajów lub regionów znajdujących się wewnątrz danej strefy, np. Polska, Europa.

Metody wysyłki – dzięki metodom wysyłki możesz ustawiać konkretne koszty wysyłki dla zamówień z danej strefy. Aby dodać metody kliknij guzik Dodaj metody wysyłki.


Potrzebujesz wsparcia?

Masz pomysł na projekt? Potrzebujesz pomocy? Jestem otwarty na współpracę, chętnie zajmę się Twoją stroną lub sklepem WordPress. Napisz do mnie i razem znajdźmy rozwiązanie!

Wyślij wiadomość


metody wysyłki WooCommerce

Metody wysyłki

Domyślnie WooCommerce oferuje 3 standardowe metody wysyłki: Płaska stawka, Darmowa wysyłka i Odbiór osobisty. W ramach jednej strefy możesz dodać nieograniczoną ilość metod wysyłki, dzięki czemu mamy swobodę w oferowaniu form dostawy dla klientów sklepu. Aby zarządzać dodanymi metodami, kliknij w nazwę wybranej metody lub w przycisk Edytuj.

płaska stawka wysyłki WooCommerce

Płaska stawka

Tytuł metody – wpisz nazwę wysyłki, którą zobaczy klient w koszyku podczas składania zamówienia.

Status podatku – zdecyduj czy ta metoda wysyłki ma być opodatkowana.

Koszt – podaj koszt wysyłki.

Jeśli masz skonfigurowane klasy wysyłkowe, w ustawieniach płaskiej stawki zobaczysz dodatkowe pola.

płaska stawka wysyłki WooCommerce

Koszt dla klasy wysyłkowej – dla każdej klasy wysyłkowej pojawi się oddzielne pole kosztu wysyłki.

Brak klasy wysyłkowej – wpisz koszt wysyłki dla produktów, które nie mają przypisanej klasy wysyłkowej.

Rodzaj kalkulatora – wybierz sposób obliczania kosztów dostawy dla klas wysyłkowych:

 • Na klasę – koszt będzie obliczany dla każdej klasy oddzielnie;
 • Na zamówienie – koszt będzie obliczany na podstawie najdroższej klasy wysyłkowej.
darmowa wysyłka wysyłki WooCommerce

Darmowa wysyłka

Pozwala na ustawienie kwoty, od której koszt wysyłki będzie darmowy. Możesz wybrać kilka sposobów ustawiania darmowej wysyłki:

 • Brak – wybierz, aby darmowa wysyłka była dostępna dla wszystkich klientów;
 • Minimalnej wartości zamówienia – wpisz kwotę zamówienia od której wysyłka będzie darmowa;
 • Kuponu umożliwiającego darmową wysyłkę – stwórz kupon który uprawnia do darmowej wysyłki. Kupony są dostępne w menu WooCommerce › Kupony. Więcej o nich możesz przeczytać w moim artykule - Kupony w WooCommerce.
 • Minimalnej wartości zamówienia lub kuponu;
 • Minimalnej wartości zamówienia i kuponu.
odbiór osobisty wysyłki WooCommerce

Odbiór osobisty

Ustawienia są analogiczne do ustawień Płaskiej stawki i darmowej wysyłki. Wpisz odpowiednie wartości i zapisz zmiany.

opcje wysyłki WooCommerce

Opcje wysyłki

Ta sekcja zawiera ogólne ustawienia wysyłek.

Włącz kalkulator wysyłki na stronie koszyka – po włączeniu tej opcji, klient będzie miał możliwość przeliczenia kosztów wysyłki będąc w koszyku.

Schowaj koszty wysyłki przed wpisaniem adresu – zaznacz jeśli chcesz, aby koszty wysyłki były widoczne dopiero po przejściu do podsumowania zamówienia.

Adres wysyłki – wybierz, który adres ma być domyślnym adresem wysyłki.

 • Domyślnie adres wysyłki - koszty będą obliczane dla adresu wysyłki.
 • Domyślnie adres płatności - koszty będą obliczane dla adresu płatności.
 • Wymuszaj wysyłkę na adres płatności - po zaznaczeniu tej opcji, klient nie będzie mógł podać osobnego adresu do wysyłki.

Tryb debugowania – włącz tryb debug dla wysyłki, aby pokazać pasujące strefy wysyłki i wyłączyć cache dla wysyłki. Pozwala to na testowanie metody wysyłki.

klasy wysyłkowe wysyłki WooCommerce

Klasy wysyłkowe

Klasy wysyłkowe pozwalają grupować produkty, które mają podobne metody i koszty wysyłek. Przy użyciu płaskiej stawki możemy ustawić różne koszty wysyłki dla różnych klas wysyłkowych. Są one szczególnie przydatne, gdy sprzedajesz produkty o różnych wymiarach czy wadze co wpływa na całkowity koszt transportu.

Aby dodać klasę wysyłkową kliknij Dodaj nową klasę wysyłkową. Wpisz nazwę i opis klasy, a następnie zapisz klasę. Bezpośredni odnośnik uzupełni się sam jeśli pozostawisz to pole puste.

Następnie, aby dodać stworzoną klasę wysyłkową do produktu, przejdź do menu Produkty. Wybierz produkt, przejdź do jego edycji a następnie do sekcji Dane produktu › Wysyłka.

klasa wysyłkowa w produkcie wysyłki WooCommerce

Wybierz stworzoną klasę wysyłkową z rozwijanej listy i zaktualizuj produkt. Jeśli posiadasz produkt z wariantami, przejdź do zakładki Warianty i tam przypisz klasę.


Produkty z wariantami, atrybuty

Oprócz produktów prostych, w których nie mamy żadnych dodatkowych opcji, WooCommerce daje nam możliwość dodania produktów z wariantami. Produkty z wariantami umożliwiają stworzenie produktów posiadających różne właściwości. Pozwala to zaoferować zestaw odmian produktu z kontrolą cen, stanów magazynowych oraz zdjęć, innych dla każdego wariantu. Dobrym przykładem takich produktów są ubrania, które mogą być sprzedawane w wielu rozmiarach lub kolorach.

Dodawanie produktu z wariantami

Aby dodać produkt z wariantami przejdź do Produkt › Dodaj nowy. Cała konfiguracja produktu jest taka sama jak w zwykłych produktach.

Gdy dodasz już wszystkie informacje o produkcie, w sekcji Dane produktu wybierz Produkt z wariantami z rozwijanej listy. Po wybraniu tego typu produktu pojawi się nowa zakładka – Warianty. Tam będzie odbywała się konfiguracja wszystkich możliwych kombinacji produktu. Jednak zanim będziemy mogli zająć się wariantami musimy dodać atrybuty, na podstawie których będą one tworzone.

Atrybuty produktu

Atrybuty umożliwiają definiowanie dodatkowych danych produktu, takich jak rozmiar lub kolor. Aby dodać nowy atrybut przejdź do zakładki Atrybuty i wybierz istniejący już atrybut (globalny) lub kliknij Nowy atrybut i wybierz Dodaj (atrybuty lokalne).

Tworzenie globalnych atrybutów

nowy atrybut produkt z wariantami

W nowej karcie przeglądarki przejdź do zakładki Produkty › Atrybuty. Otworzy się panel dodawania atrybutów globalnych. W prawej części ekranu znajdują się wszystkie istniejące już atrybuty, natomiast z lewej strony mamy miejsce do tworzenia nowych. W pierwsze pole wpisz nazwę atrybutu, który chcesz dodać np. "kolor". Następnie wybierz rodzaj ich sortowania na stronie produktu i kliknij guzik Dodaj atrybut. Nowo dodany atrybut automatycznie pojawi się na liście po prawej stronie.

wartości atrybutu produkty z wariantami

Teraz trzeba dodać wartości, które będą znajdowały się w danym atrybucie np. nazwy kolorów - żółty, zielony czy niebieski. W tym celu należy kliknąć na link Konfiguruj taksonomie, który znajduje się przy każdym atrybucie w kolumnie Wartości. Pojawi się wtedy nowe okno, analogiczne do dodawania samych atrybutów. W polu Nazwa, wpisz nazwę wartości np. czerwony i kliknij guzik Dodaj nowy. Nowa wartość automatycznie pojawi się na liście. Gdy dodasz już wszystkie potrzebne taksonomie, możesz wrócić do edycji produktu lub dodać kolejne atrybuty.

Atrybuty lokalne

wartości atrybutu produkty z wariantami
Gdy chcesz dodać atrybuty, które będą dostępne tylko w tym jednym produkcie, możesz dodać tzw. atrybuty lokalne. W tej sytuacji od razu przejdź do zakładki Atrybuty, kliknij Nowy atrybut i wybierz Dodaj. Rozwinie się nam panel dodawanie nowego atrybutu. Dodaj nazwę atrybutu oraz jego wartości oddzielone pionową kreską - "|". Następnie zaznacz, aby były widoczne na stronie produktu oraz dla wariantów. Po wpisaniu już wszystkich wartości, kliknij Zapisz atrybuty, aby zatwierdzić dane.

Po dodaniu atrybutów w ustawieniach, wróć do edycji produktu. Przejdź do zakładki Atrybuty, wybierz z rozwijanej listy dodany wcześniej atrybut i kliknij Dodaj. Rozwinie się panel, w którym należy wpisać wartości danego atrybutu, które odnoszą się do tego produktu. Następnie zaznacz checkbox Dla wariantów, a następnie kliknij Zapisz atrybuty.

konfiguracja wariantu produkty z wariantami

Ustawienia wariantów

Po zapisaniu atrybutów, przejdź do zakładki Warianty. Z rozwijanej listy wybierz Utwórz warianty ze wszystkich atrybutów i kliknij Idź. Zostaną teraz stworzone wszystkie możliwe kombinacje wariantów, na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Rozwiń wszystkie stworzone warianty i skonfiguruj je według swoich potrzeb. Ustawienie wariantów wygląda analogicznie do ustawień prostego produktu. Należy pamiętać, aby dodać cenę wariantu, ponieważ bez tego nie będzie on widoczny na stronie produktu. Możesz także ustawić domyślny wariant, który będzie domyślnie wybrany po wejściu na stronę produktu. Gdy wszystko już skonfigurujesz według swoich wymagań, opublikuj produkt lub zaktualizuj zmiany, aby zobaczyć produkty z wariantami w swoim sklepie.


Produkty WooCommerce – podstawy

Produkty są podstawowym elementem każdego sklepu. Prostota systemu Wordpress+WooCommerce sprawia, że obsługa sklepu staje bajecznie prosta. Z łatwością dodasz nowe lub zaktualizujesz obecne już produkty WooCommerce w Twoim sklepie.

Dotarcie do listy wszystkich produktów dodanych do sklepu jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć zakładkę Produkty, znajdującą się w lewym menu WordPressa.

Aby dodać nowy produkt w WooCommerce, wybierz Produkty › Dodaj nowy. Otworzy się okno dodawania nowych produktów.

okno produktu

Okno produktu

Znajdują się tutaj wszystkie ustawienia danego produktu. Możesz tutaj ustawić opis, zdjęcie lub posegregować produkty według kategorii.

Nazwa produktu – nazwij swój produkt.
Opis produktu – dłuższy opis produktu.
Krótki opis produktu – zajawka, która zazwyczaj pojawia się obok zdjęć na stronie produktu.
Opublikuj:

 • Stan – pozwala ustawić czy Twój produkt jest już widoczny w sklepie.
 • Dostępność – jeśli chcesz możesz ustawić hasło dostępu do Twojego produktu.
 • Opublikuj – ta opcja pozwala ustawić datę, kiedy produkt ma się pojawić w sklepie.

Kategorie produktów – pozwalają na filtrowanie produktów w sklepie, połączenie ich w grupy.
Tagi produktów – tagi podobnie jak kategorie, umożliwiają posegregowanie produktów.
Obrazek produktu – główne zdjęcie produktu.
Galeria produktu – dodatkowe obrazki pokazujące produkt.

Ustawienia produktu

Dane produktu

Pod miejscem na opis produktu znajduje się pole ustawień produktu. Mamy do wyboru parę rodzajów produktów w sklepie:

Prosty produkt – są to najprostsze produkty w sklepie. Tym typem produktów zajmę się w tym poradniku.

Grupowy produkt – kolekcja powiązanych produktów, które można kupić osobno. Na przykład zestaw sześciu szklanek.

Produkt zewnętrzny/afiliacyjny – ten rodzaj produktu jest wyświetlany w Twoim sklepie, ale zakup następuje na innej stronie.

Produkt z wariantami – produkt posiadający opcje, które wpływają na jego cenę, mają różne stany magazynowe oraz zdjęcia. Na przykład koszulka w różnych rozmiarach i kolorach. Więcej o tym typie produktów możesz przeczytać w moim innym wpisie. Czytaj więcej ›

Wirtualny – zaznacz tą opcję, aby metody wysyłki nie dotyczyły tego produktu (np. e-bilety). Wtedy możesz taki produkt dostarczyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej.

Do pobrania – pozwala na automatyczne wysyłanie załączonych plików do klientów, zaraz po otrzymaniu zamówienia. Możemy także ustawić limit pobrań lub ustawić wygaśnięcie linku.

Ustawienia główne produkty WooCommerce

Ustawienia główne

Pierwsza zakładka ustawień produktu, zawierająca wszystkie podstawowe elementy konfiguracji produktów WooCommerce.

Cena – wpisz cenę, za którą chcesz sprzedawać produkt.

Cena promocyjna, harmonogram – gdy chcesz zrobić promocję na dany produkt, wpisz cenę oraz ustaw kiedy cena promocyjna ma zmienić się na standardową.

Status podatku – opcjonalnie ustaw indywidualne podatki dla produktu.

Klasa podatkowa – wybierz klasę podatkową dla produktu.

magazyn produkty woocommerce

Magazyn

Zakładka, w której znajdują się wszystkie ustawienia zarządzania magazynem i sprzedażą danego produktu w Twoim sklepie.

SKU – unikalny numer produktu.

Zarządzać stanem magazynowym? – ta opcja pozwala zarządzać ilością produktów w WooCommerce. Gdy klienci złożą zamówienie w Twoim sklepie, stany magazynowe zmieniają się automatycznie.

Te opcje pojawiają się po wybraniu opcji zarządzania stanem magazynowym sklepu.

Stan magazynowy – wpisz ilość produktu, którą masz w magazynie.

Pozwalać na zamówienia oczekujące? – wybierz czy pozwalasz na zakupy, jeśli stan magazynowy będzie wynosił zero.
Próg niskiego poziomu stanu magazynowego – wpisz wartość stanu magazynowego dla produktu, po której osiągnięciu system wyśle do Ciebie mailowe powiedomienie.

Stan magazynowy – wybierz, czy masz swój produkt w magazynie.

Sprzedawany pojedynczo – ta opcja pozwala limitować ilość sprzedaży produktu do jednego w danym zamówieniu.

Wysyłka produkty WooCommerce

Wysyłka

Wartości wpisane w tej zakładce pozwolą na obliczanie kosztów wysyłek produktu.

Waga – wpisz ile waży produkt.

Wymiary – wpisz wymiary paczki.

Klasa wysyłkowa – pozwala wybrać grupę produktów, która posiada te same cechy i koszty wysyłki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ustawianiu klas wysyłkowych, przeczytaj mój wpis, w którym to opisuję. Czytaj więcej ›

powiązane produkty woocommerce

Powiązane produkty

Ustawienia produktów proponowanych Twoim klientom podczas oglądania danego produktu.

Produkty "Up-sell" – wybierz produkty, które chcesz zaoferować klientowi jako droższą opcję niż ta, którą obecnie ogląda (np. większy telewizor). Pojawią się one na stronie produktu.

Produkty "Cross-sell" – produkty, które są bezpośrednio powiązane z produktem i mogą stanowić rozszerzenie, np. wszelkiego rodzaju akcesoria. Będą one proponowane w koszyku.

Grupowanie – pozwala tworzyć produkty grupowe.

Atrybuty produkty WooCommerce

Atrybuty

Atrybuty są to dodatkowe cechy produktu, które doprecyzowują opis. Najczęściej są to cechy powtarzające się w wielu produktach w sklepie. Dzięki temu można ich użyć do filtrowania wyników wyświetlanych w sklepie. Dobrymi przykładami atrybutów jest rozmiar czy kolor wybranego produktu. Atrybutów używa się także przy tworzeniu produktów z wariantami.

Nowy atrybut › Dodaj – dodaj nowy atrybut lub wybierz z listy atrybutów globalnych. Czytaj więcej ›
Wartość – wpisz wartości danego atrybutu.

Zaawansowane produkty WooCommerce

Zaawansowane

Kolejność w menu – wpisz, na którym miejscu na liście produktów w sklepie ma pojawić się dany produkt.

Włącz opinie – pozwala na włączenie możliwości dodawania opinii pod danym produktem.

Po dodaniu wszystkich informacji o produkcie, kliknij przycisk Zaktualizuj, a klienci będą mogli cieszyć się nowościami w ofercie Twojego sklepu.